Nasze usługi
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
Bezpłatna (w ramach kontraktu z NFZ) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
świadczona dla pacjentów z Małopolski na terenie powiatów:
myślenickiego
wadowickiego
suskiego
limanowskiego
nowotarskiego