NZOZ Centrum
Opieki Domowej

MEDICA

Witamy na naszej stronie

PIELĘGNIARSKA

OPIEKA

DŁUGOTERMINOWA

DOMOWA

Bezpłatnie w domu pacjetna

CERTYFIKAT JAKOŚCI

ISO 9001:2009

POTWIERDZAJĄCY NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Nasze usługi
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
Bezpłatna (w ramach kontraktu z NFZ) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
świadczona dla pacjentów z Małopolski na terenie powiatów:
myślenickiego
wadowickiego
suskiego
limanowskiego
nowotarskiego